جهت رزرو وقت در شعب اجرای احکام شوراهای حل اختلاف گلستان اینجا کلیک نمائید.

سامانه نوبت دهی قضایی

جهت پیگیری پرونده بصورت غیرحضوری در شرایط کرونا اینجا کلیک نمائید.
* برای ورود و ثبت نوبت در سامانه نوبت دهی قضایی کلیه اشخاص پرونده، ضرورت به داشتن کاربری سامانه ثنا می باشد.